Ongediertepreventie

Preventieve maatregelen voorkomen schade van ongedierte. Om uw woning of bedrijfspand te vrijwaren van elke vorm van plaagdieren of voor preventieadvies bij nieuwbouw of renovatie bent u bij ATOP bvba aan het juiste adres.

U bent de beestjes best een stapje voor en u gaat daarom best te werk volgens de eisen en regels uit uw sector.

Wilt u voor uw bedrijf een keurmerk of certificaat binnenhalen of hebt u regelmatige inspecties van de voedselveiligheid? ATOP bvba zorgt voor een betrouwbaar en kwalitatief preventieplan.

We komen op vooraf vastgestelde tijdstippen bij u langs en controleren door monitoring op sporen van ongedierte. Op die manier kunnen we gericht te werk gaan om een eventuele plaag te voorkomen.

Alle handelingen en controles worden in een logboek opgenomen. U kan het verloop hiervan op eender welk moment raadplegen via de login op onze website.